NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

archives UMS Pastoe BV

Het archief wordt door het bedrijf getypeerd als een werkarchief; het is nodig bij de werkzaamheden van het bedrijf. Het archief bevat contracten met ontwerpers. De personeelsadministratie vanaf ca. 1995 is bewaard. De juridische zaken betreffen stukken over modelbescherming en correspondentie met een octrooibureau. Verder is er correspondentie over oorlogsschade. Op de foto's zijn personeelsleden en bedrijfsgebouwen afgebeeld. De persdocumentatie behelst plakboeken met advertenties van en knipsels over Pastoe. Er is presentatie- en etaleermateriaal bedoeld voor beurzen en detailhandel. Het archief bevat geen dossiers van correspondentie of ontwerpen geordend op ontwerper. Er zijn notulen en verslagen van directie-, commissarissen- en aandeelhoudersvergaderingen. Meubelontwerptekeningen of bewerkingen (al of niet uitgevoerd).

Locatie


Archiefvormer(s)
  • Pastoe
Locatie
Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
030 2866611
Toegang
Gerelateerde
archieven/collecties
Ontwerper(s)
Belang
National interest and of international quality
Materiaal
legal document, personnel administration, business record, estate record, lecture, minute, brochure, photograph, sales catalog, promotional material, design drawing, architectural drawing, sample book, blueprint, audiovisual material, negative, charter, publication, clipping, scrapbook, presentation drawing, correspondence artifact, visitors' book, price list, item relating to anniversary